News
Other PEG

Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD267002 THP-PEG3-OH THP-PEG3-OH 234.29 ≥95%
MD267002 THP-PEG4-OH THP-PEG4-OH 278.342 ≥95%
MD000016 NH-(PEG3-Acid)2 NH-(PEG3-Acid)2 425.4712 ≥95%
MD000017 N-(ACID-PEG3)-N-BIS(PEG3-AMINE) N-(ACID-PEG3)-N-BIS(PEG3-AMINE) 571.704 ≥95%
MD121288 Pomalidomide-PEG4-C-COOH Pomalidomide-PEG4-C-COOH 507.493 ≥95%
MD124125 Mono-Boc-1,8-diamine-PEG3-2,4-dinitrobenzene Mono-Boc-1,8-diamine-PEG3-2,4-dinitrobenzene ≥95%
MD068305 Boc-NH-PEG7-Triazole Boc-NH-PEG7-Triazole 549.66 ≥95%
MD005314 Methyl 3-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoate Methyl 3-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoate ≥95%
MD253041 BCN-endo-PEG3-Biotin BCN-endo-PEG3-Biotin 594.76 ≥95%
MD326304 Dox-Ph-PEG1-Cl Dox-Ph-PEG1-Cl 228.67 ≥95%
MD038330 Tos-PEG3-O-C1-CH3COO Tos-PEG3-O-C1-CH3COO 376.42 ≥95%